Behåll dina tänder

17 april 2019
Leif Ericson
Behåll dina tänder

Det kan vara en känsligt att i dag fråga någon är de är rökare eller ej. Sedan ett antal år har ju synen på rökare och rökning blivit mer och mer kritisk. Rökning är i stort sett förbjuden överallt, och som någon rökare säger: det är alltid förbjudet att röka, om det inte uttryckligen står att det är tillåtet. Skälet till rökförbudet är förstås ökat medvetande om vår hälsa.

Men hälsorisken handlar inte bara om nedsatt lungfunktion, skadade organ och den stora faran för cancerangrepp. Rökningen kan också medföra dåliga tänder. En sak är att bissarna kan bli gula, och att rökaren får dålig andedräkt. En annan är att rökningen ökar risken för skador på tandköttet och kan medföra tandlossningssjukdom, mer känd som parodontit. För varje gång rökaren suger in rök fastnar det en smula rök på tänderna, och ju mera som fastnat i form av en hinna, desto mera har bakterierna att mäska sig med. När rökaren sedan borstar tänderna, skyndar bakterierna att gömma sig genom att ”gräva” sig ner i tandköttet. Konsekvensen blir att bakterierna skapar en ficka runt de angripna tänderna.

Borsta flitigt 

När fickan blivit tillräckligt stor, och bakterierna inte har bekämpats, finns risk för tandlossning och angrepp på käkbenet. Delar av tandfästena förstörs och det nu handlar verkligen om att stoppa sjukdomen. Det kan rökaren inte göra själv, men det kan en tandläkare göra. Tandläkaren har de specialinstrument som behövs och tillsammans med en tandsköterska eller tandhygienist läggs en plan för att stoppa den farliga parodontiten innan tänderna ramlar ut ur munnen.

Om rökaren hade borstat tänderna lite noggrannare och strävat efter en bättre munhygien kunde problemet varit mindre. Det hade också varit mycket klokt att regelbundet besöka en tandläkare och på så sätt ha förebyggt tandlossningen. Men svensken är inte mycket för att gå till tandläkaren. Statistiken säger att vi gör drygt 10 miljoner besök per år hos våra fler än 9 000 yrkesverksamma tandläkare i Sverige, som till sin hjälp har cirka 16 000 tandsköterskor och tandhygienister. Det blir statistiskt sett endast ett besök per år. Skynda dig att förbättra statistiken och ring till tandläkaren för att kolla dina tänder. Du ska ju helst ha dem länge!

Bor du i norra Storstockholm kan du välja en tandläkare i Upplandsbro som ligger centralt placerad nästan oavsett i vilken av de norra förorterna du bor.

Fler nyheter