Bot för själens sjukdom

25 januari 2020
Mikael Barani

Känns ditt inre liv ibland som om det består av en flock vilda hästar i konstant rörelse?

Vi står påfallande ofta maktlösa inför att försvara oss mot våra egna tankar och känslor. De är trots allt våra egna, och vilket val har vi än att lita på det som de säger till oss? I varje fall när det kommer till oss själva.
Många av oss saknar helt enkelt en barriär, en sort integritet, mot det som pågår i våra hjärnor och hjärtan.

Hur många här prenumerera till exempel på en dålig, och ibland till och med skadlig självbild? De där mörka tankarna som säger åt oss att vi inte är värda något, att vi inte kommer att klara av de saker som vi drömmer att nå – att det är lika bra att ge upp direkt.
De där tankarnas gift som med tiden har arbetat sig in till att vara en del av den interna dialogen som utgör själva essensen av vårt personlighet.

I bästa fall så kan vi hantera dessa tankar utan att de hindrar oss alltför mycket i vardagen. Men beroende på bakgrund, genetik och liknande faktorer så kan vissa av oss uppleva att våra liv till olika grad hindras av denna destruktiva interna dialog.

Kanske får den oss att känna oss socialt dämpade, att vi inte vågar ta de chanser som kommer till oss och att vi sätter krokben för vår egen utveckling.

Ett väl beprövat sätt att råda bot på denna själens sjukdom är att bli behandlad med KBT i Malmö. Steg för steg leds vi igenom att själva se de hindrande mönster som vi har skapat i vårt inre. Och lika varsam visas vi också alternativet till att hitta en väg till ett liv där vi känner att vi med glädje kan utforska vårt fulla potential.

Fler nyheter