Gå i samtalsterapi och förebygg ångest

25 januari 2020
Cecilia_Olsson

Psykisk ohälsa är något som uppmärksammats mycket i media den senaste tiden. Allt fler lider av stress, oro och ångest och det kryper dessutom längre ner i åldrarna. Psykisk ohälsa kan vara svårt på det sättet att det inte syns utåt. Om man till exempel bryter en arm eller drabbas av influensa så ger det symtom som syns tydligt på kroppen. Det är inte fallet vid psykisk ohälsa, något som kan göra det extra tungt att bära på. Det bli även svårare som anhörig att upptäcka om man har någon i sin närhet som mår psykiskt dåligt eftersom den drabbade ofta låtsas som att allt är bra utåt. 

När man lider av psykisk ohälsa så är det väldigt viktigt att söka hjälp. Samtalsterapi är något som kan hjälpa till att dämpa oro och ångest, samt ge verktyg som man kan använda sig av i jobbiga situationer. Man kan även få antidepressiva mediciner om man har mått dåligt under en längre tid. Psykisk ohälsa kan även innebära att man hör saker som andra inte gör eller att man har enorma svängningar i humöret genom att man ena dagen mår jättebra och nästa dag är riktigt deprimerad. Sådan psykisk ohälsa kan kräva en längre utredning samt andra sorters mediciner.

Det allra bästa är egentligen att gå i regelbunden samtalsterapi hos någon man känner sig trygg med och kan öppna sig för om olika problem. Genom att tala med någon innan man mår riktigt dåligt så kanske man aldrig behöver hamna där överhuvudtaget. Om man är i behov av samtalsterapi i Malmö så kan man kontakta Samtalsterapeuterna. Samtalsterapeuterna drivs av ett par som var för sig ger stödjande, vägledande och klargörande samtal utefter behov och önskemål. De erbjuder samtalsterapi, coachning samt medvetandegörande utefter individens personliga behov. 

Lever du i oro och ångest så finns där hjälp att få.

Fler nyheter