Stöd och hjälp i livets utmaningar

29 oktober 2019
admin

Livet är en resa som innehåller olika perioder och olika skiftningar. Man brukar säga att ingen går igenom livet oberörd och tur är väl det. Men ibland fastnar man i destruktiva tankar, mönster och beteenden som begränsar livet. När livet blir alltför tungt påverkas livskvaliteten och man kan behöva professionell hjälp för att hitta glädjen och livslusten igen

 

En vanlig form av stöd är olika typer av samtalsterapi och det finns flera utbildade och erfarna terapeuter att kontakta. Om du befinner dig i Malmöområdet och letar psykoterapeut i Malmö har du flera att välja mellan.

 

 

Olika anledningar att söka behandling


Det finns lika många anledningar till att söka psykoterapi som det finns människor. Utmaningarna som man behöver hjälp med skiftar från person till person.

 

En del söker behandling för oro, rädsla och fobier medan andra behöver hjälp i en akut krissituation. Det är också vanligt att ha behov av stöd när man går igenom en depression eller en svår sorg. Andra tillfällen och situationer när psykoterapi kan vara till hjälp är vid självskadebeteende, hälsoångest och tvångstankar. Oavsett vilka bekymmer man bär på finns det hjälp att få.

 

Välj en legitimerad psykoterapeut


Det är viktigt att hitta en psykoterapeut som man har förtroende för och som är legitimerad. Att vara legitimerad innebär att man har tagit examen från en utbildning som har examensrätt och har fått en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

 

Ett tips i sökandet efter en bra terapeut är därför att läsa på om personens utbildningsbakgrund och erfarenhet. Ett annat tips är att få mer information om hur behandlingen brukar gå till. Ju mer kunskap du har innan behandlingen startar, desto lättare brukar det vara att genomgå behandlingen med rätt förväntningar. Att dela sin börda med en kunnig terapeut som kan ge stöd och värdefulla verktyg är en stor hjälp och lättnad.

 

Fler nyheter